Menu Close

Warsztaty UX 14.02.2019

Podczas spotkania warsztatowego dotyczącego obszaru user experience w dniu 14 lutego 2019 r. grupa projektowa opracowywała szczegółowe wytyczne dla badań przemysłowych w zakresie:

  1. Identyfikacji kluczowych odbiorców rozwiązania (określenie ich profili, potrzeb, wymagań)
  2. Opracowania ścieżki korzystania z rozwiązania: identyfikacja kluczowych aktywności związanych z korzystaniem z systemu.
  3. Opracowania koncepcji głównego ekranu.
  4. Omówienia poszczególnych elementów mechaniki gry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *