Menu Zamknij

Wizualizacja 3D

W dniu 8 marca 2019 r. w Laboratorium w Gdyni odbyło się spotkanie Zespołu ds. merytoryki oraz Zespołu ds. wizualizacji 3D. Dokładnie analizując możliwości silnika graficznego omówiono założenia dla tworzenia miasta i nieruchomości w środowisku 3D oraz zatwierdzono założenia dotyczące tworzenia miasta i nieruchomości w środowisku 3D na potrzeby projektowanego rozwiązania. W celu dostosowania sposobu prezentacji instalacji miejskich do faktycznych potrzeb użytkownika (tj. zarządcy nieruchomości) zdecydowano o zamieszczeniu kluczowych informacji o danej sieci w perspektywie miasta („paszport instalacji”), odwzorowaniu kluczowych elementów sieci (np. elektrownia) oraz zasymulowaniu instalacji miejskich (orurowanie, przyłącza itp.) na obszarze modułu konstrukcyjnego, na którym położony jest zarządzany obiekt symulatora.