Menu Close

Spotkanie zespołu projektowego 11.01.2019

Na spotkaniu roboczym zespołu projektowego w dniu 11 stycznia 2019 r. omówiliśmy efekty dotychczas wykonanych prac koncepcyjnych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji” (POIR.01.01.01-00-0269/18-00), przedyskutowaliśmy aktualne aspekty organizacyjne oraz uzgodniliśmy szczegółowy plan działania na najbliższy okres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *