Menu Zamknij

Nowy projekt B+R

Z przyjemnością informujemy, że wraz z początkiem roku 2019 przystąpiliśmy do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0269/18-00.

Wartość projektu: 4 086 740,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 082 795,00 zł

Głównym celem projektu będzie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci wirtualnego symulatora edukacyjnego do zarządzania nieruchomościami obejmującego proces dydaktyczny oparty o symulację 3D oraz elementy sztucznej inteligencji. Symulator będzie stanowił unikalne na skalę międzynarodową rozwiązanie dydaktyczne, wykorzystujące algorytmy maszynowego uczenia się („machine learning”), ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i umiejętności osób zarządzających nieruchomościami różnego typu.