JOANNA CYGLER

Dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH jest nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o szerokim doświadczeniu w praktyce gospodarczej.

W 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH) w zakresie nauk o zarządzaniu za pracę pt.: Zmiany zachodzące w pozycji i strategii rynkowej oraz systemie zarządzania przedsiębiorstw polskich pod wpływem aliansów strategicznych z partnerami zagranicznymi, za który w 2000 otrzymała Nagrodę im. Karola Adamieckiego. W 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie (specjalność zarządzanie strategiczne). Książka pt.: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, zdobyła nagrodę w IX edycji konkursu na prace habilitacyjne Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za lata 2007-2009.

W latach 1991–2016 kolejno asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH (od 2013 Zakład Zarządzania w Gospodarce w Instytucie Zarządzania). Od 2016 r. Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania w Instytucie Kapitału Ludzkiego, a od 2020 pracownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością SGH. Wykłada również na studiach EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, a także na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz na Politechnice Białostockiej.

W latach 1995–1996 stypendystka Fundacji J. Fulbrighta w Carlson School of Management, University of Minnesota, oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1997).

Obszar jej zainteresowań naukowych to zarządzanie strategiczne i zarządzanie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przedsiębiorstw. Jej zajęcia kilkakrotnie znalazły się na liście dziesięciu najwyżej ocenianych przez studentów SGH zajęć dydaktycznych (tzw. lista TOP 10).

Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią: współpraca merytoryczna z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Biuro Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu), instytucjami badawczymi (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa), organizacjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.

W latach 2002–2003 dyrektor Departamentu Badań w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w latach 2003–2005 ekspert w Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP, gdzie m.in. współorganizowała Europejski Szczyt Gospodarczy w Warszawie (2004). W latach 2005–2006 radca ds. ekonomicznych i handlowych w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku. Od 2016 pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. organizacji badań naukowych w Instytucie Lotnictwa. Kierownik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i członek rady nadzorczej APN Promise SA (od 2021). Autorka i współautora licznych publikacji (krajowych i zagranicznych), projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym (m.in. była współautorką Strategii dla Polski w sektorze ICT).

Jest ekspertem w Programie Inteligentny Rozwój Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członkini rad programowych czasopism: „Engineering Management in Production and Services”, „Forum Scientiae Oeconomia” i „Marketing Instytucji Badawczych i Naukowych”.

ZAJMOWANE STANOWISKA

 • 2017 - obecnie: Kierownik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych, Polskiej Akademii Nauk
 • 2016 - obecnie: Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Organizacji Badań Naukowych
 • 2020 - obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Badań na Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, (profesor nadzwyczajny)
 • 2019-2020, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Teorii Zarządzania (profesor nadzwyczajny)
 • 2016-2019, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Kapitału Ludzkiego, kierownik Zakładu Systemów Zarządzania (profesor nadzwyczajny) •
 • 2010-2016: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Zarządzania (profesor nadzwyczajny)
 • 2011-2014: Warszawska Szkoła Filmowa
 • 2005-2007: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Zagranicznej Polityki Ekonomicznej
 • 2005-2006: Radca ds. Ekonomicznych i Handlowych w Ambasadzie RP w Meksyku
 • 2003-2005: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Spraw Międzynarodowych, ekspert
 • 2002-2003: Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (obecnie PAIH), Dyrektor Departamentu Badań
 • 1999-2010: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania w Gospodarce (adiunkt)
 • 1993-1999: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania w Gospodarce, (asystent)
 • 1991-1993: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Projekt; US AID Partners in Economics and Management, współpraca z the University of Minnesota

CZŁONKOSTWA

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 • Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (Polish Fulbright Alumni Association)
 • Stowarzyszenie Alumni

WYBRANE PUBLIKACJE

 • B. Jankowska, E. Di Maria, J. Cygler; Do clusters matter for foreign subsidiaries in the Era of industry 4.0? The case of the aviation valley in Poland, „European Research on Management and Business Economics”, Volume 27, Issue 2, May–August 2021, 100150.
 • J. Cygler, S. Wyka; Internal barriers to international R&D cooperation: the case of Polish high tech firms, „Forum Scientiae Oeconomia”. 2019, Volume 7 No. 1, s. 25-45.
 • J. Cygler, W. Sroka, M. Solesvik, K. Dębkowska; Benefits and Drawbacks of Coopetition: The Roles of Scope and Durability in Coopetitive Relationships. „Sustainability”. 2018, 10(8), August 2018.
 • J. Cygler, W. Sroka; The Boundaries of Coopetition: A case of Polish Companies Operating in the High-Tech Sector. [w:] Ateljević, J., Trivić, J. (Eds.) Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies. Issues, Obstacles and Perspectives. Springer Publishing Switzerland 2016, s. 253-269.
 • J. Cygler; Structural pathology in inter-organizational networks and the decision-making autonomy of its members. [w:] Sroka, W. and Hittmár, Š. (Eds.) Management of network organizations. Theoretical problems and dilemmas in practice. Springer Publishing, Heidelberg-New York 2015, s. 181-198.
 • J. Cygler, W. Sroka; Structural Pathologies in Inter-organizational networks and their consequences. “Procedia - Social and Behavioral Sciences”, 2014, Vol. 110, pp. 52-63.
 • J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M. K. Witek-Hajduk, G. Materna; Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer business, Warszawa, 2013.
 • J. Cygler, Guanxi - chińska koncepcja sieci. „Przegląd Organizacji”, nr 6/2011
 • J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. SGH, Warszawa 2009.
 • J. Cygler, Hypercompetitive Trends as a Premise to Create Co-opetitive Relations. “Studies and Works of the Collegium of Management and Finance” vol. 83, WSE, Warsaw 2007, pp. 35-48.
 • J. Cygler: Alianse strategiczne. Difin, Warszawa 2002.

ZAANGAŻOWANIE W STUDIO VECTOR

Profesor Joanna Cygler w Studio Vector jest pełnomocnikiem Zarządu. Czytaj więcej o Zarządzie Studio Vector.

Więcej o ekspercie przeczytasz na stronie internetowej oraz w bazie OPIBIP.


Logo
Innowacyjne narzędzia wspierające
optymalizację nieruchomości

+48 732 71 72 71

biuro@studiovector.pl

Studio Vector SA

ul. Ofiar Oświęcimskich 3 lok. 8, 58-105 Świdnica
KRS: 0000963094, REGON: 367664690, NIP: 8842780190
Kapitał zakładowy:  349 800 zł
zaplanuj dojazd

Biuro główne

ul. Pańska 73 lok. 100
00-834 Warszawa, Polska
pierwsze piętro, Pańska Corner
zaplanuj dojazd

Centrum technologiczne

ul. Duninowska 9 lok. 108
87-806 Włocławek
zaplanuj dojazd

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.