AIBS - Inteligentna platforma technologiczna zwinnego modelu zarządzania budynkami w zakresie optymalizacji i autonomizacji decyzji zarządców i właścicieli nieruchomości

„Oferujemy DZIŚ to, co jest niezbędne w zarządzaniu Twoim obiektem JUTRO”

AIBS - inteligentna platforma technologiczna zwinnego modelu zarządzania budynkami w zakresie optymalizacji i autonomizacji decyzji zarządców i właścicieli nieruchomości.

Projekt platformy technologicznej AIBS - zwinnego modelu zarządzania budynkami adresowany jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, mających na celu zwiększenie efektywności zarządzania swoimi obiektami poprzez wykorzystanie możliwości niesionych przez nowoczesne technologie. AIBS uwzględnia konsekwencje kryzysu gospodarczego COVID-19 oraz zmienne oczekiwania interesariuszy, autonomizując decyzje zarządców i właścicieli budynków oraz integrując w jednym pulpicie zarządczym najlepszych praktyk branżowych i narzędzi zarządzania. Funkcjonalności opierające się na efekcie synergii uzyskanym dzięki połączeniu dotychczas niezintegrowanych źródeł i formatów danych wraz z wypracowanymi uniwersalnymi modelami budynków oraz zachowań ich interesariuszy z zaawansowanymi metodami przetwarzania danych stanowi unikalne rozwiązanie wspierające procesy decyzyjne w zarządzaniu nieruchomościami, wykorzystujące pogłębione analizy statystyczne, algorytmy i elementy sztucznej inteligencji. Są one ukierunkowane na optymalizację sposobu zarządzania różnymi typami obiektów i podnoszenie ich efektywności.

Dzięki wypracowanej innowacyjnej formule łączenia i porządkowania źródeł danych wykorzystujących zarówno wartości historyczne jak i bieżące odczyty cyfrowe w oparciu o IoT, a także ich dalszej wizualizacji i zaawansowanej analizie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu eksploatacyjnego obiektów w jednym miejscu oraz symulowanie i prognozowanie skutków podejmowanych decyzji zarządczych w wymiarze ekonomicznym i technicznym. Na bazie pozyskanych informacji od właściciela obiektu wspartych odczytami IoT i mechanizmami inteligentnego przeszukiwania zasobów danych w celu uzupełnienia profilu informacji budynkowych platforma AIBS pozwala formułować adekwatne zalecenia optymalizacyjne. Zapewnia realne wsparcie w zakresie implementacji rekomendacji zarządczych dzięki wypracowanym metodykom postępowania dostosowanym do specyfiki obiektów i ich właścicieli, skalowanym narzędziom IT.

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych rozwiązań, platforma AIBS oferuje elastyczne narzędzia, umożliwiające wirtualizację i automatyzację zarządzania każdego rodzaju nieruchomościami. Nie wymaga ona korzystania z drogich i skomplikowanych rozwiązań technologicznych przez co dostępna jest dla dużo szerszego grona odbiorców, w tym podmiotów publicznych. Jest skalowalna i dostępna dla każdego typu obiektu. Skraca czas realizacji procesów zarządczych i obniża koszty wyboru właściwego rozwiązania optymalizacyjnego, pozwala na symulowanie i ocenę decyzji zarządczych w czasie rzeczywistym, odciąża człowieka oraz eliminuje błędy ludzkie, co niesie ze sobą duży potencjał oszczędności i niemożliwy do uzyskania wcześniej wzrost efektywności zarządczej. 

Platforma jest wysoce innowacyjnym rozwiązaniem produktowym na skalę międzynarodową. Drastycznie zmienia dotychczasowe reguły gry na rynku zdominowanym przez rozdrobnionych dostawców rozwiązań skupiających się głównie na administrowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi albo przez dużych i potężnych finansowo ponadnarodowych dostawców technologicznych. Otwiera dostęp do zaawansowanych rozwiązań również małym i słabszym finansowo klientom, upowszechniając dobre praktyki optymalizacji nieruchomości, podnosząc standardy zarządzania oraz przyczyniając się do znaczącego obniżenia zużycia nośników energii w związku z eksploatacją nieruchomości, a tym samym poprawiając stan środowiska naturalnego i zapewniając zrównoważony rozwój przyszłym pokoleniom.

KORZYSTAMY Z GRANTÓW, DOFINANSOWANIA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Projekt AIBS - Wirtualny Symulator Budynku powstaje w ramach projektu „Inteligentna platforma technologiczna zwinnego modelu zarządzania budynkami w zakresie optymalizacji i autonomizacji decyzji zarządców i właścicieli nieruchomości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0988/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka. Wartość projektu: 10 783 945,00 zł. Kwota dofinansowania: 6 881 192,88 zł.


Logo
Innowacyjne narzędzia wspierające
optymalizację nieruchomości

+48 732 71 72 71

biuro@studiovector.pl

Studio Vector SA

ul. Ofiar Oświęcimskich 3 lok. 8, 58-105 Świdnica
KRS: 0000963094, REGON: 367664690, NIP: 8842780190
Kapitał zakładowy:  366 672,40 zł
zaplanuj dojazd

Biuro główne

ul. Wołoska 18 lok. 417
02-675 Warszawa, Polska
IV piętro, Curtis Plaza
zaplanuj dojazd

Centrum technologiczne

ul. Duninowska 9 lok. 108
87-806 Włocławek
I piętro, biurowiec Duninowska 9
zaplanuj dojazd

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.