CYFROWY BUDYNEK

Cyfrowy budynek to usługa, której realizacja centralizuje i standaryzuje dane na temat nieruchomości, ułatwia przetwarzanie danych i dokumentacji w dowolnym celu oraz zapewnia łatwy, stały i nieograniczony dostęp do danych za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, przez Internet.

Usługa realizowana jest przez ekspertów ds. zarządzania nieruchomościami z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zarządzaniu nieruchomościami. Przeprowadzenie usługi ułatwia zarządzanie nieruchomościami i dostęp do danych, standa-ryzuje i centralizuje sposób przetwarzania i przechowywania danych oraz dokumentacji, skraca czas potrzebny do pozyskiwa-nia wybranych informacji i przygotowania syntetycznych informacji na temat nieruchomości i infrastruktury nieruchomości, zapewnia informacje zarządcze niezbędne w procesach inwestycyjnych i bieżącej obsłudze nieruchomości, a także bieżące informacje bezpośrednio z czujników IoT.

Kompleksowa usługa

W ramach usługi przeprowadzane są następujące prace:

 • strukturyzacja danych,
 • inwentaryzacja nieruchomości,
 • instalacja czujników IoT,
 • wdrożenie cyfrowego repozytorium danych,
 • wdrożenie aplikacji,
 • przeprowadzenie szkolenia,
 • zapewnienie wsparcia,
 • podstawowe rekomendacje.

Szeroki zakres prac

strukturyzacja danych

 

Ustrukturyzowanie danych na temat nieru-chomości ułatwia pracę Tobie i pracownikom. Uporządkowane i ustandaryzowane dane na temat nieruchomości, którymi zarządzasz będą przydatne w wielu sprawach administracyjnych, a także w trakcie planowania i realizacji inwestycji. W ramach usługi cyfrowej inwentaryzacji eksperci Studio Vector przeprowadzą prace z wykorzystaniem danych i dokumentów polegające na zgromadzeniu, a następnie przetworzeniu do wystandaryzowanej formy danych podstawowych na temat nieruchomości w tym dokumentów i umieszczeniu ich w dedykowanym cyfrowym repozytorium.

inwentaryzacja

 

Inwentaryzacja zapewni Ci kompletną informację na temat nieruchomości, infrastruktury, w tym kluczowych urządzeń, a także wyposażenia i urządzeń w podziale na pomieszczenia i kondygnacje. W ramach usługi cyfrowej inwentaryzacji eksperci Studio Vector prze-prowadzą inwentaryzacje w nieruchomościach wskazanych przez Ciebie, zinwentaryzują przestrzeń, wyposażenie, infrastrukturę kluczową i urządzenia, opracują wystandaryzowaną formę danych i umieszczą je w dedykowanym cyfrowym repozytorium.

czujniki IoT

 

Zastosowanie czujników IoT dostarcza cennych danych i informacji kluczowych dla efektywnego zarządzania nieruchomościami, m.in. informacje o natężeniu ruchu, liczbie osób znajdujących się w budynku, temperaturze, nasyceniu CO2, wilgotności i wielu innych. Dostarczymy i zamontujemy we wskazanej przez Ciebie nieruchomości wybrane czujniki, a gromadzone przez nie dane będziemy w czasie rzeczywistym gromadzić w centralnym repozytorium danych. Jego przeglądanie, zmiana danych i dodawanie nowych danych możliwe będzie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. 

cyfrowe repozytorium danych

 

Cyfrowe repozytorium danych to miejsce, w którym znajdziesz zgromadzone i wystandaryzowane dane podstawowe dotyczące nieruchomości, dane zebrane w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, a także dane przekazane przez czujniki IoT. W repozytorium znajdą się także dokumenty nieruchomości. Ich przeglądanie, zmiana danych i dodawanie nowych będzie odbywać się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. 

aplikacja

 

AIBS to aplikacja, za pośrednictwem której przejrzysz zawartość cyfrowego repozytorium, przeszukasz jego zawartość, a także będziesz monitorować odczyty z czujników IoT. Z użyciem aplikacji zaktualizujesz lub poprawisz dane, usuniesz zbędne, a także dodasz nowe. Aplikacja sprawdzi się także w generowaniu podstawowych zestawień i raportów. Dostępna przez Internet, o dowolnej porze, dla uprawnionych użytkowników zapewni Ci stały dostęp do danych.

szkolenie

 

Korzystanie z repozytorium i aplikacji jest proste i nie wymaga szczególnych umiejętno-ści. Chcemy byś poznał wszystkie jej możliwo-ści, dlatego dla Ciebie i wskazanych przez Ciebie pracowników przeprowadzimy szkole-nia by zaprezentować wszystkie funkcje i możliwości AIBS. 
 

wsparcie

 

Zapewnimy wsparcie techniczne przez cały czas obowiązywania umowy w zakresie prawidłowego działania cyfrowego repozyto-rium danych i aplikacji AIBS. 
 

rekomendacje

 

Przygotujemy i przedstawimy profesjonalne rekomendacje dotyczące optymalizacji procesów zarządzania, które wpłyną na koszty zarządzania nieruchomościami.

Korzyści

 • Standaryzacja danych - uporządkowane dane i dokumenty w centralnym repozytorium danych dostępnym przez Internet z dowolnego miejsca i dowolnego urządzania dla uprawnionych użytkowników w dostępie za pośrednic-twem połączeń szyfrowanych i wielopoziomowej autoryzacji.
 • Kompletna informacja na temat nieruchomości - dane nieruchomości zgromadzone w jednym miejscu - cyfrowym repozytorium umożliwiającym ich przeglądanie, edytowanie i zmianę oraz dodanie nowych danych.
 • Kompletna dokumentacja nieruchomości - dokumenty nieruchomości zgromadzone w jednym miejscu - cyfrowym repozytorium umożliwiającym ich przeglądanie, edytowanie i zmianę oraz dodanie nowych dokumentów.
 • Aktualne i sprawdzone informacje zarządcze - dane na temat zużycia wody, jakości powietrza, ruchu i innych in-formacji zapewniających materiał zarządczy do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania nieruchomościami, optymalizacji procesów zarządczych i kosztów funkcjonowania nieruchomości.
 • Łatwy, szybki, nieograniczony czasowo i terytorialnie dostęp do bazy danych i dokumentów - niezbędnych do opracowania i udostępniania raportów w procesach certyfikacji, udostępniania danych publicznych, procesach in-westycyjnych, administracyjnych oraz kontrolnych.
 • Dedykowana aplikacja - profesjonalna aplikacja AIBS zapewniająca dostęp do cyfrowego repozytorium danych i wyników inwentaryzacji oraz odczytu i analizy danych z czujników IoT. AIBS zapewnia szybki i łatwy dostęp do in-formacji dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji i jednolitemu cyfrowemu repozytorium na platformie IT, które do-stępne są z dowolnego urządzenia i miejsca.
 • Udział w projekcie badawczo-rozwojowym - usługa realizowana jest przez Studio Vector, firmę wdrażającą projekty badawczo-rozwojowe.
 • Niskie koszty realizacji - koszt wykonania cyfrowej inwentaryzacji istotnie ogranicza nakłady związane z samodziel-nym przeprowadzeniem inwentaryzacji, nie obciążając posiadanych zasobów informatycznych.
 • Niskie koszty utrzymania danych - wdrożenie AIBS ogranicza koszty, zwiększa przychody oraz pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby pozostające w dyspozycji zarządców. 
 • Bezpieczeństwo danych i dostępu do repozytorium - dane przechowywane w dedykowanym wydzielonym cyfro-wym repozytorium, do którego dostęp możliwy jest przez aplikację AIBS za pośrednictwem szyfrowanego połączenia z użyciem uprawnionych kont użytkowników.
 • Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym - dane dostępne są ad hoc w dowolnym momencie.
   

Limity

W ramach usługi wykonawca stosuje następujące limity:

 • przygotowanie i wdrożenie jednego centralnego repozytorium danych,
 • 1 TB danych możliwy do przetransferowania z aplikacji do komputerów Klienta,
 • 1 TB powierzchni dyskowej dla cyfrowego repozytorium danych,
 • dostęp do repozytorium z użyciem łącza 100 Mbit/s,
 • limit 100 budynków na jednego Klienta,
 • wykonanie usług w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy po potwierdzeniu daty dostępności czujników i uzyskania pozwolenia na montaż czujników.

Zobowiązania

 • udostępnienie pomieszczeń i powierzchni do inwentaryzacji w ustalonym przez strony harmonogramie,
 • udostępnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia strukturyzacji danych,
 • wskazanie pracowników lub podmiotów uprawnionych do korzystania z repozytorium i aplikacji,
 • udostępnienie wskazanych przez ekspertów miejsc do montażu czujników IoT i niezbędnej infrastruktury (łącze in-ternetowe, zasilanie),
 • udział w szkoleniach w ustalonym przez strony terminie.

Usługa realizowana z wykorzystaniem technologii i usług

POZOSTAŁE USŁUGI

Inteligentna platforma technologiczna zwinnego modelu zarządzania budynkami w zakresie optymalizacji i autonomizacji decyzji zarządców i właścicieli nieruchomości.

AIBS to unikalne narzędzie do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, organizowania i analizowania danych, a także monitorowania przestrzeni, urządzeń, wyposażenia, instalacji i parametrów budynków oraz optymalizacji procesów zarządzania z uwzględnieniem potrzeb efektywnego wykorzystania zasobów oraz maksymalizacji ich potencjału.

 

Symulator edukacyjny innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji.

SYMESTE - wirtualny symulator edukacyjny Studio Vector to innowacyjna gra strategiczno-symulacyjna, zbudowana w oparciu o technologię trójwymiarowego modelowania budynków, która stwarza unikalną możliwość wcielenia się w rolę zarządcy takich obiektów jak: hotel, biurowiec, szkoła, urząd administracji publicznej i centrum sportowe. 

 

Akademia Efektywnego Zarządzania Nieruchomościami

Akademia Efektywnego Zarządzania Nieruchomościami to projekt, którego celem jest dostarczanie aktualnej wiedzy i rozwijanie kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami. 

 


Logo
Innowacyjne narzędzia wspierające
optymalizację nieruchomości

+48 732 71 72 71

biuro@studiovector.pl

Studio Vector SA

ul. Ofiar Oświęcimskich 3 lok. 8, 58-105 Świdnica
KRS: 0000963094, REGON: 367664690, NIP: 8842780190
Kapitał zakładowy:  366 672,40 zł
zaplanuj dojazd

Biuro główne

ul. Wołoska 18 lok. 417
02-675 Warszawa, Polska
IV piętro, Curtis Plaza
zaplanuj dojazd

Centrum technologiczne

ul. Duninowska 9 lok. 108
87-806 Włocławek
I piętro, biurowiec Duninowska 9
zaplanuj dojazd

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.