BARTOSZ GRUCZA

Profesor Bartosz Grucza jest nauczycielem akademickim SGH oraz project managerem. Pracuje w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierując Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. Jest członkiem Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Profesor Grucza od lat z powodzeniem rozwija swoje kompetencje w środowisku akademickim, w sektorze publicznych i prywatnym. W roku 2017 pełnił funkcję zastępcy prezesa ARiMR, w latach 2013-2016 był kanclerzem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w latach 2006-2008 kanclerzem Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest absolwentem SGH i wieloletnim pracownikiem Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. 

ZAJMOWANE STANOWISKA

 • od 10.2020: profesor SGH od 09.2020: kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
 • od 05.2020: członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
 • od 01.2019: dyrektor prac B+R w Studio Vector sp. z o. o. – spółki celowej realizującej projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”
 • 02.2019-09.2020: adiunkt w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 09.2016-01.2019, adiunkt w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 03.2017-11.2017, zastępca prezesa ARIMR – realizacja projektu przejęcia zadań z ARR oraz upgrade SGW Oracle/KIP
 • 11.2013-02.2019, Członek Komitetu Interesariuszy NCBiR
 • 01.2013-08.2016, kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 09.2012-08.2016, członek Senatu SGH – reprezentant pracowników niesamodzielnych KZIF
 • 07.2013-06.2016, Członek Rady Fundacji Fundusz Współpracy
 • 05.2015-12.2018, Ekspert w zakresie zarządzania projektami w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • od 12.2012: Członek Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu PL07 i PL13 Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
 • 07.2008-08.2016: adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i MBA
 • od 11.2004, członek Capacity Building Group a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli, grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich
 • 2003-2016, współpraca doradcza i szkoleniowa – samodzielnie i w ramach działalności Bizarre Sp. z o.o. 05.2005: współpraca ekspercka z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci
 • 11.2004-12.2008, ekspert wsparcia merytorycznego projektów IW EQUAL – wsparcia programu o łącznym budżecie 178,6 mln Euro
 • 01.2006-08.2008: kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie / Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 03.2000-06.2008: asystent w Katedrze Zarządzania w Gospodarce i Katedrze Zarządzania Projektami SGH, specjalizacja: zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, zarządzanie projektami.
 • 06.1996-XII 2005: prezes zarządu „Bizarre” sp. z o. o., Warszawa, m.in. realizacja projektów ze środków pomocowych UE
 • 02.1999-VI 2005: wiceprezes zarządu „Kobart” sp. z o. o. – biuroserwis, administracyjna obsługa organizacji
 • 06.2002-08.2003: członek zarządu „Euro-Expert Grupa Doradcza” sp. z o. o. realizacja projektów konsultingowych: restrukturyzacje organizacyjne, biznes plany, analizy strategiczne.
 • 1999-2000: członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Domasz” – realizacja inwestycji mieszkaniowych
 • 07.1998-06.1999: zarządca komisaryczny POSiCZ „Polmozbyt” z ramienia Wojewody Mazowieckiego, Warszawa – dużego przedsiębiorstwa państwowego działającego w branży motoryzacyjnej
 • 2003-2005: Sekretarz Senackiej Komisji Programowej SGH
 • 04.1994-12.2001: samodzielna działalność gospodarcza: studio DTP, biuroserwis, gastronomia, obrót nieruchomościami

CZŁONKOSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Rady Dyscyplin Naukowych; Rada Dyscypliny - Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
 • członek Capacity Building Group a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli, grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Zarządzanie projektami współautorzy Michał Trocki, Krzysztof Ogonek, książka, 2003 Kierowanie zespołem projektowym współautorzy Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Krzysztof Ogonek, książka, 2004
 • Zarządzanie projektem europejskim współautor Michał Trocki, książka, 2007
 • Zarządzanie projektami - studia przypadków współautor Krzysztof Ćwik, książka, 2016
 • Zarządzanie interesariuszami projektu książka, 2019
 • Abc zarządzania projektami miękkimi współautorzy Andrzej Burnat, Marcin Dygoń, Jacek Ostrowski, Daniel Prędkopowicz, książka, 2012

ZAANGAŻOWANIE W STUDIO VECTOR

Profesor Bartosz Grucza w kierownikiem projektu w Studio Vector S. A.

Więcej o ekspercie przeczytasz na stronie internetowej oraz w bazie OPIBIP.


Logo
Innowacyjne narzędzia wspierające
optymalizację nieruchomości

+48 732 71 72 71

biuro@studiovector.pl

Studio Vector SA

ul. Ofiar Oświęcimskich 3 lok. 8, 58-105 Świdnica
KRS: 0000963094, REGON: 367664690, NIP: 8842780190
Kapitał zakładowy:  366 672,40 zł
zaplanuj dojazd

Biuro główne

ul. Wołoska 18 lok. 417
02-675 Warszawa, Polska
IV piętro, Curtis Plaza
zaplanuj dojazd

Centrum technologiczne

ul. Duninowska 9 lok. 108
87-806 Włocławek
I piętro, biurowiec Duninowska 9
zaplanuj dojazd

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.