AIBS

AIBS - inteligentna platforma technologiczna zwinnego modelu zarządzania budynkami w zakresie optymalizacji i autonomizacji decyzji zarządców i właścicieli nieruchomości.

AIBS, innowacyjna platforma do efektywnego zarządzania przestrzenią, nieruchomościami i miastami, powstała w Polsce w warszawskim Studio Vector z myślą o profesjonalnych zarządcach nieruchomości i towarzyszących im współczesnych wyzwaniach.

AIBS to unikalne narzędzie do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, organizowania i analizowania danych, a także monitorowania przestrzeni, urządzeń, wyposażenia, instalacji i parametrów budynków oraz optymalizacji procesów zarządzania z uwzględnieniem potrzeb efektywnego wykorzystania zasobów oraz maksymalizacji ich potencjału.

Projekt platformy technologicznej AIBS - zwinnego modelu zarządzania budynkami adresowany jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, mających na celu zwiększenie efektywności zarządzania swoimi obiektami poprzez wykorzystanie możliwości niesionych przez nowoczesne technologie. AIBS uwzględnia konsekwencje kryzysu gospodarczego COVID-19 oraz zmienne oczekiwania interesariuszy, autonomizując decyzje zarządców i właścicieli budynków oraz integrując w jednym pulpicie zarządczym najlepszych praktyk branżowych i narzędzi zarządzania. Funkcjonalności opierające się na efekcie synergii uzyskanym dzięki połączeniu dotychczas niezintegrowanych źródeł i formatów danych wraz z wypracowanymi uniwersalnymi modelami budynków oraz zachowań ich interesariuszy z zaawansowanymi metodami przetwarzania danych stanowi unikalne rozwiązanie wspierające procesy decyzyjne w zarządzaniu nieruchomościami, wykorzystujące pogłębione analizy statystyczne, algorytmy i elementy sztucznej inteligencji. Są one ukierunkowane na optymalizację sposobu zarządzania różnymi typami obiektów i podnoszenie ich efektywności.

Dzięki wypracowanej innowacyjnej formule łączenia i porządkowania źródeł danych wykorzystujących zarówno wartości historyczne jak i bieżące odczyty cyfrowe w oparciu o IoT, a także ich dalszej wizualizacji i zaawansowanej analizie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu eksploatacyjnego obiektów w jednym miejscu oraz symulowanie i prognozowanie skutków podejmowanych decyzji zarządczych w wymiarze ekonomicznym i technicznym. Na bazie pozyskanych informacji od właściciela obiektu wspartych odczytami IoT i mechanizmami inteligentnego przeszukiwania zasobów danych w celu uzupełnienia profilu informacji budynkowych platforma AIBS pozwala formułować adekwatne zalecenia optymalizacyjne. Zapewnia realne wsparcie w zakresie implementacji rekomendacji zarządczych dzięki wypracowanym metodykom postępowania dostosowanym do specyfiki obiektów i ich właścicieli, skalowanym narzędziom IT.

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych rozwiązań, platforma AIBS oferuje elastyczne narzędzia, umożliwiające wirtualizację i automatyzację zarządzania każdego rodzaju nieruchomościami.  

Nie wymaga ona korzystania z drogich i skomplikowanych rozwiązań technologicznych przez co dostępna jest dla dużo szerszego grona odbiorców, w tym podmiotów publicznych. Jest skalowalna i dostępna dla każdego typu obiektu. 

Skraca czas realizacji procesów zarządczych i obniża koszty wyboru właściwego rozwiązania optymalizacyjnego, pozwala na symulowanie i ocenę decyzji zarządczych w czasie rzeczywistym, odciąża człowieka oraz eliminuje błędy ludzkie, co niesie ze sobą duży potencjał oszczędności i niemożliwy do uzyskania wcześniej wzrost efektywności zarządczej

Platforma jest wysoce innowacyjnym rozwiązaniem produktowym na skalę międzynarodową. Drastycznie zmienia dotychczasowe reguły gry na rynku zdominowanym przez rozdrobnionych dostawców rozwiązań skupiających się głównie na administrowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi albo przez dużych i potężnych finansowo ponadnarodowych dostawców technologicznych. Otwiera dostęp do zaawansowanych rozwiązań również małym i słabszym finansowo klientom, upowszechniając dobre praktyki optymalizacji nieruchomości, podnosząc standardy zarządzania oraz przyczyniając się do znaczącego obniżenia zużycia nośników energii w związku z eksploatacją nieruchomości, a tym samym poprawiając stan środowiska naturalnego i zapewniając zrównoważony rozwój przyszłym pokoleniom.

POZOSTAŁE USŁUGI

Symulator edukacyjny innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji.

SYMESTE - wirtualny symulator edukacyjny Studio Vector to innowacyjna gra strategiczno-symulacyjna, zbudowana w oparciu o technologię trójwymiarowego modelowania budynków, która stwarza unikalną możliwość wcielenia się w rolę zarządcy takich obiektów jak: hotel, biurowiec, szkoła, urząd administracji publicznej i centrum sportowe. 

 

Akademia Efektywnego Zarządzania Nieruchomościami

Akademia Efektywnego Zarządzania Nieruchomościami to projekt, którego celem jest dostarczanie aktualnej wiedzy i rozwijanie kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami. 

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Studio Vector otrzymało dofinansowanie na realizację dwóch projektów:

„Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0269/18-00.

„Wielomodułowy system optymalizacji zarządzania bezpieczeństwem epidemicznym budynków użyteczności publicznej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-2440/20-00.


Logo
Innowacyjne narzędzia wspierające
optymalizację nieruchomości

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.