Menu Close

Spotkanie zespołu projektowego 8.03.2019

W dniu 8 marca 2019 r. w Laboratorium w Gdyni odbyło się spotkanie Zespołu ds. merytoryki oraz Zespołu ds. wizualizacji 3D. Omówiono założenia dla tworzenia miasta i nieruchomości w środowisku 3D oraz zatwierdzono założenia dotyczące tworzenia miasta i nieruchomości w środowisku 3D na potrzeby projektowanego rozwiązania.

Warsztaty UX 14.02.2019

Podczas spotkania warsztatowego dotyczącego obszaru user experience w dniu 14 lutego 2019 r. grupa projektowa opracowywała szczegółowe wytyczne dla badań przemysłowych

Spotkanie zespołu projektowego 11.01.2019

Na spotkaniu roboczym zespołu projektowego w dniu 11 stycznia 2019 r. omówiliśmy efekty dotychczas wykonanych prac koncepcyjnych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”…

Rozpoczęcie realizacji projektu B+R

Z przyjemnością informujemy, że wraz z początkiem roku 2019 przystąpiliśmy do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0269/18-00.

Konferencja „Optymalizacja procesu zarządzania obiektami sportowymi”

Konferencja “Optymalizacja procesu zarządzania obiektami sportowymi” stała pierwszym publicznym podsumowaniem unikalnego projektu badawczego realizowanego przez Katedrę Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. Cel projektu to identyfikacja potencjału optymalizacyjnego oraz opracowanie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji zarządczych w sektorze obiektów sportowych.